Op het eiland Kyushu, het tweede grootste eiland van Japan, leerden Nederland en Japan elkaar in de zeventiende eeuw kennen. Behalve economische en politieke belangen, die soms botsten, ontstond ook een wederzijdse creatieve nieuwsgierigheid die tot vandaag voortduurt. In 2016 en 2017 vieren we dat met het cultureel samenwerkingsprogramma Holland-Kyushu.

About

logo-icon

HOLLAND-KYUSHU

In 1600 zetten Nederlanders voor het eerst voet op Japanse bodem. Dat gebeurde op Kyushu, het op twee na grootste eiland van Japan. Hier hebben de Hollander en de Japanner elkaar leren kennen.

Nederland en Japan delen een lange geschiedenis. Kyushu is de bakermat van een eeuwenlange interactie tussen twee oude culturen. Het is het startpunt van een culturele en economische ontdekkingsreis die voortduurt tot de dag van vandaag.

In 2016 en 2017 staan wij stil bij deze historische en bijzondere band. Dat gebeurt in het kader van het culturele samenwerkingsprogramma Holland-Kyushu. Initiatiefnemers van dit programma zijn het Nederlandse advies- en organisatiebureau voor internationale culturele samenwerking DutchCulture, en de Nederlandse ambassade in Tokio en het consulaat-generaal in Osaka.

Het programma Holland-Kyushu heeft tot doel de culturele, economische en creatieve banden tussen Nederland en de Kyushu-regio te versterken en zichtbaar te maken. Holland en Kyushu hebben elkaar veel te bieden. Ondanks, of misschien juist wel dankzij het gedeelde verleden is er nog zoveel te ontdekken. We zijn nog altijd even nieuwsgierig naar elkaar. Daarom zijn wij op zoek naar creatieve initiatieven en innovatieve ideeën die gestalte krijgen in nieuwe, of bestaande, Japans-Nederlandse samenwerkingsverbanden.

De komende tijd vinden in Nederland en Kyushu al tal van samenwerkingsactiviteiten plaats. Een goed voorbeeld is het project Arita 2016, ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van het Japanse Arita porselein. Vanaf de 17e eeuw wordt dit porselein door Nederlandse handelaren wereldwijd geëxporteerd. Bovendien heeft Arita Nederlanders geïnspireerd tot een geheel eigen porselein-traditie. Het idee achter dit project is om internationale, innovatieve designers te koppelen aan deze traditionele, wereldberoemde porselein-werkplaatsen. Het resultaat is te zien op exposities, in publicaties en in winkels. Het is een boeiende cross-over van heden, verleden en toekomst, van culturele tradities en ambachtelijke technieken.

In het kader van het programma Holland-Kyushu zullen er talrijke culturele projecten plaatsvinden in 2016 en 2017. Kunstenaars, culturele organisaties, ondernemers en innovators in Japan en in Nederland sluiten zich aan om een duurzame relatie tussen Nederland en Kyushu op te bouwen. Volg ons op deze website en via de nieuwsbrieven van DutchCulture voor informatie over de verschillende projecten en voor de laatste ontwikkelingen.

map-kyushu2

Highlight
Het programma Holland Kyushu bestaat uit uiteenlopende culturele samenwerkingsprojecten. Hieronder lichten we enkele projecten uit:
More Projects
…en natuurlijk zijn er meer projecten die de komende tijd de aandacht verdienen:
Contact
Melchior Bussink
DutchCulture
+31 (0)20 6164225
Bas Valckx
Netherlands Embassy Tokyo, Japan
+81 (0)3 5776 5440
Partners
Bij het programma van Holland Kyushu zijn vele partners betrokken:, onder andere:

Nagasaki Rinne logoSaga Prefecture LogoStimuleringsfonds sci_nl_rctgemeente amsterdam_logosieboldhuis_logo_nieuw400 jaar arita porselein Arita Town copy  Hirado City logo Nagasaki City logo Nagasaki Logo