Latest

Bijeenkomst van de Dutch Trading Post Heritage Network

In 2014 vond de oprichting van het Dutch Trading Post Heritage Network plaats. Het was een initiatief van de stad Hirado samen met de Nederlandse handelspost van Hirado. De eerste officiële bijeenkomst werd in 2015 in Jakarta (Indonesië) gehouden, de volgende in Ayuthaya (Thailand) in 2016.

De jaarvergadering van de Dutch Trading Post Heritage Network van 2017 valt samen met de viering van de opening van de brug naar Deshima. Vertegenwoordigers van vroegere handelsposten uit zeven verschillende landen komen zodoende in Nagasaki bijeen. Ze zullen kennis en ideeën uitwisselen rond het beheer en behoud van het VOC erfgoed in de verschillende steden.