Latest

Workshop ter behoud en ontwikkeling van Hirado

Deze workshop is mede geörganiseerd door de Dutch Cultural Heritage Agency (RCE) en de Japan-Nederland Architectuur en Cultuur Associatie (JNACA). Vorig jaar was deze workshop gehouden in Arita als deel van het 2016/2017 Holland-Kyushu jaar. Dit jaar vindt hij in Hirado plaats. Twaalf studenten uit Kyushu en Tokyo zullen nemen deel aan deze vijfdaagse workshop.

De workshop ter behoud en ontwikkeling van Hirado heeft als doel mogelijke oplossingen voor de ontwikkeling van het historisch centrum van Hirado te definiëren. Deze workshop moet leiden tot een advies aan de gemeente rond planning en design van de binnenstad van Hirado en zijn gebouwen.

De gebruikte onderzoekmethode is een zogenoemde snelle scan die uit twee delen bestaat:

Deel 1: Een snelle scan betreffende de potentiële ontwikkeling van historische eigenschappen van het oude gedeelte van Hirado. De methode is overgenomen van programma’s voor de vernieuwing van Nederlandse binnensteden, maar aangepast voor gebruik in het buitenland. Het RCE wil deze methode in Japan uitproberen om hem aan de hand van de resultaten te kunnen verbeteren.

Deel 2: Een snelle scan van de mogelijke opties betreffende het opnieuw ontwerpen van individuele gebouwen binnen de historische binnenstad.